Brána, základní škola a mateřská škola

Moc nás těší, že se v naší zemi v souvislosti s nástupem demokratického režimu otevřela možnost nových alternativ pro vzdělávání podobně, jako je to v jiných rozvinutých zemích.

Konkrétně v Nové Pace některé rodiny, které vnímaly limity státního školství a byly ochotny do svých dětí investovat více vlastní energie a financí, se rozhodly využít možnost "individuálního vzdělávání" jinak také nazývaného "domácí škola". Efekt takovéto investice se na dětech projevuje velice rychle. Tak se několik rodičů v roce 2007 spojilo a domluvili na jakémsi projektu skupinové práce v rámci individuálního vzdělávání. Od září 2007 začala v Jednotě bratrské takto pracovat jedna třída. Pracovali jsme s dětmi částečně v této malé skupině a částečně osobně. O veškeré související úkoly se dělili rodiče.

Po těchto skvělých zkušenostech a modlitbách jsme podali žádost o registraci školského zařízení Brána. V únoru 2008 bylo naší žádosti vyhověno a tak od 1.9.2008 mohla oficielně začít pracovat Brána, základní škola a mateřská škola.

Jsme nadšení, když vidíme, jak prostředí naší mateřské a základní školy dobře formuje mladou generaci. Opravdu lze vnímat spoustu pozitivních posunů a proměn. Je to přirozeně v oblasti znalostí - vzdělání, ale i v oblasti morální, vztahu vůči okolí, vůči sobě samým.

Každý člověk je nějak chytlavý na nedobré věci. Někdy nás svědomí zastaví. Jindy jsou však ty touhy a žádosti tak silné, že nás strhnou a o něco později se stává, že si už zvykneme na "jiný standard" a myslíme si že toto změněné chování je normální. Tak se stává, že se v některých oblastech posouvá myšlení celé společnosti a přitom za některými posuny stojí jen nějaká úzká zájmová skupina, která svými loby a financemi ovlivňuje masy lidí.

Jsem přesvědčen, že budeme-li odvážně budovat kvalitní hodnoty zejména mezi mladou generací, napomůžeme zastavení "rozjetého vlaku" korupce a všelijakého egoismu.

Každé dítě má velikou hodnotu a stojí za to do něj investovat to nejlepší!

Normou pro naše jednání a vedení mladé generace není momentální subjektivní názor jednotlivce ani posouvající se myšlení společnosti. Ježíš Kristus řekl: "Já jsem ta cesta, pravda, i život." Tato božská stabilita je naší jistotou a zároveň nadějí pro obnovování společnosti. Pán Ježíš mění životy těch, kteří mu důvěřují.

 

Zveme vás k náštěvě stránek školy.