Akce 2019

13. 1.                     služba biskupa Petra Krásného

2.2.                         Koncert Severáčku v Centrálu

7.2.                         Večer chval ve sborovém domě

13. 2.                     Zahájení manželských večerů

15.-16.2.               Konference Comeniana

16.2.                      Skautský ples v Centrálu

21.2.                      služba manželů Rukých

1. 3.                        Reprezentační ples

14.-16.3.                Pastorální konference JB

21. 3.                     Jörgen Boytler v Nové pace

22.3.                      Petr Krásný ve sboru, setkání se staršími

23. 3.                     Večer ve stylu první republiky

24. 3.                     odpoledne křest

28. 3.                     Večer modliteb a chval od 19:30 ve sboru

6.4.                         Červený koberec – oslava

7. 4.                        Sborový den, Členské shromáždění se společným obědem

7. 4.                        od 17 hod. zahájení Alfakurzů v Café Centrál

14. 4.                     Setkání vedoucích skupinek 19:30 se staršovstvem

18.-21.4.                Radikalita

19.4.                      16 h. Velký pátek ve sborovém domě

21. 4.                     Návštěva Armanda Rusinda, biskupa z Kuby s Jesikou

22. 4.                     Velikonoční výlet

25.4.                      služba manželů Ruckých

28.-1.5.                  Balet Magnificat

2.5.                         Zápis MŠ

5.5.                         Předtáborová porada v 11:00

8. 5.                        Brigáda na Centrálu pro ženy i muže všeho věku od 9 hodin

11.5.                      NP Šutrák – modeláři

17.5.                      Akademie BRÁNY Centrál od 17 hodin

17. - 19. 5.            Výjezd mužů s Petrem Krásným

26.-29.5.               Synod JB a manželská pastorálka v Harrachově

31. 5. – 2. 6.         víkend Alfy

6.6.                        služba Rumanželů Ruckých

13. 6.                     Večer modliteb a chval od 19:30

16.6.                      Přenos do ČR Vltava od 9:00

16.6.                      Den otců

20.-23.6.               Improfest

22.6.                      Slavnosti Slunovratu NP

8. 7.                       Návštěva školy v Doetinchem

15.-26.7.                Letařovice - tábor

22.8.                      služba manželů Ruckých

1. 9.                       Odpolední setkání u Benešů s opékáním od 15 hodin místo dopoledního shromáždění

15. 9.                     Časostroj v Centrálu (téma podzemní chodby) 14-17 hodin

27.-29.9.               GT mládeže v Nové Pace

6. 10.                     17:00 zahájení Kurzu Alfa

24.10.                    Přednáška Petra Krásného

        1. 11.                   Den otevřených dveří ve škole Brána 14-17 hodin

        4. 11.                   Hudební matiné v Centrálu od 10 hodin

        6. 11.                   18:00 v modlitebně ThMgr. Jan Klas přednáška : Žerotín a Budovec, bratrští šlechtici, kteří nám mají stále co říci.

      13. 11.                   19:00 Slavnostní večer v Centrálu k výročí 120 let našeho sboru

      14. 11.                   Služba Ruckých v Nové Pace

      15. 11.                   návštěva Walravenových s týmem v Bráně a Centrálu

      16.-17.11.             Celocírkevní konference v Liberci

       23.11.                  16:00 Aukce obrazů a uměleckých předmětů v hotelu Centrál

       28.11.                  Den modliteb za Kurzy Alfa

    29.11.-1.12.            Víkend Alfy

        7.12.                   Den krásy

        8.12.                   Petr Krásný služba ve sboru

        13.12.                 Adventní koncert BRÁNY v 17 hodin

        22. 12.               Vánoční slavnost sboru

         31.12.               Silvestrovský karneval