Mateřská škola

Mateřská škola od samého počátku pracovala také v budově zřizovatele Jednoty bratrské, kde byla kapacita pouze 15 dětí.

Od září 2012 se však již školka přestěhovala do nových krásných prostor vybudovaných z bývalé hrnčírny v Heřmanické ulici č. 340. Zde je kapacita 35 dětí.

Od září 2017 máme školku již pod jednou střechou společně se základní školou a velice nám to svědčí. V tomto bližším spojení vidíme velikou výhodu a velkou pomoc předškolním dětem v přirozeném přechodu do základního vzdělávání.