Naše vize

se dá vyjádřit stručně slovy: Žít plným životem a život předávat.

Jedině to, co sami žijeme, můžeme předat druhým jako trvalé hodnoty.

To, co do nás vložil Pán Ježíš Kristus, se nedá ukrýt, nýbrž ovlivňuje a proměňuje všechno kolem.

Jednou nám připomněl to, co kdysi učedníkům: "Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody". To je skvělý dar.

Tak ať ten život teče, proudí, obživuje a občerstvuje! Náš kraj to moc potřebuje.

Ježíš ještě řekl: "Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij!"