Proč to vše děláme?

Naše služba

Každý člověk, který je součástí našeho společenství je velkým darem. Přirozená touha v každém člověku je podělit se s ostatními o to, co zažil získal, naučil se. Boží láska, která vstoupila do našich životů toto ještě umocňuje, že nechceme být lhostejní a čekající,  se o nás někdo bude starat. Naopak, my chceme být užiteční pro druhé. Proto jsme kdysi založili občanské sdružení Fontána (dnes spolek) a později základní a mateřskou školu Brána. Přirozeně to vše vyrostlo z našich životů a roste to dál.

Proč podnikáme?

Výše zmíněné aktivity, které jsme vždy podporovali i naším obchůdkem s použitým zbožím Unitas a obsluhovaným dobrovolníky, jsou neziskové a potřebují finanční zabezpečení. Proto jsme začali mluvit o možnostech podnikání na jejich podporu a modlili se, aby nás v tom Bůh vedl. 

Křesťan není ten, kdo sedí za pecí a jen se modlí, aby se okolnosti změnily, anebo hořekuje, kam ten svět bez Boha spěje. Bůh nás povolal k modlitbě i odvážnému jednání. Žijeme plný konstruktivní život a Boží síla se nedá zastavit.

Doufáme, že setkání s námi při díle bude pro vás povzbuzující a motivující.