Brána, střední škola, základní škola a mateřská škola

Moc nás těší, že se v naší zemi v souvislosti s nástupem demokratického režimu otevřela možnost nových alternativ pro vzdělávání podobně, jako je to v jiných rozvinutých zemích.

Konkrétně v Nové Pace některé rodiny, které vnímaly limity státního školství a byly ochotny do svých dětí investovat více vlastní energie a financí, se rozhodly využít možnost "individuálního vzdělávání" jinak také nazývaného "domácí škola". Efekt takovéto investice se na dětech projevuje velice rychle. Tak se několik rodičů v roce 2007 spojilo a domluvili se na jakémsi projektu skupinové práce v rámci individuálního vzdělávání. Od září 2007 začala v Jednotě bratrské takto pracovat jedna třída. Pracovali jsme s dětmi částečně v této malé skupině a částečně doma. O veškeré související úkoly se dělili rodiče.

Po těchto skvělých zkušenostech a modlitbách jsme podali žádost o registraci školského zařízení Brána. V únoru 2008 bylo naší žádosti vyhověno a tak od 1.9.2008 mohla oficielně začít pracovat Brána, základní škola a mateřská škola.

Jsme nadšení, když vidíme, jak prostředí naší mateřské a základní školy dobře formuje mladou generaci. Opravdu lze vnímat spoustu pozitivních posunů a proměn. Je to přirozeně v oblasti znalostí - vzdělání, ale i v oblasti morální, vztahu vůči okolí, vůči sobě samým.

Každý člověk je nějak chytlavý na nedobré věci. Někdy nás svědomí zastaví. Jindy jsou však ty touhy a žádosti tak silné, že nás strhnou a o něco později se stává, že si už zvykneme na "jiný standard" a myslíme si, že toto změněné chování je normální. Tak se stává, že se v některých oblastech posouvá myšlení celé společnosti a přitom za některými posuny stojí jen nějaká úzká zájmová skupina, která svými loby a financemi ovlivňuje masy lidí.

Jsem přesvědčen, že budeme-li odvážně budovat kvalitní hodnoty zejména mezi mladou generací, napomůžeme zastavení "rozjetého vlaku" korupce a všelijakého egoismu.

Každé dítě má velikou hodnotu a stojí za to do něj investovat to nejlepší!

Normou pro naše jednání a vedení mladé generace není momentální subjektivní názor jednotlivce ani posouvající se myšlení společnosti. Ježíš Kristus řekl: "Já jsem ta cesta, pravda, i život." Tato božská stabilita je naší jistotou a zároveň nadějí pro obnovování společnosti. Pán Ježíš mění životy těch, kteří mu důvěřují.

 

Zveme vás k náštěvě stránek školy.

Centrum Brána

Idea vybudování Centra vznikla z potřeby vytvořit odpovídající zázemí pro kvalitní práci následujících třech subjektů:

Brána, základní škola a mateřská škola, Občanské sdružení Fontána a Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace.

Toto byla vizualizace projektanta:

A toto je již skutečný pohled na naši hotovou mateřskou a základní školu:

Objekt se nachází na adrese: Heřmanická 340, Nová Paka.

Stavba Centra Brána

Film

Pokud vás zajímá procházka stavbou školy, zde si ji můžete projít také.

Celý článek

vize dokončení

Přátelé,

s radostí vyhlížíme dokončení stavby školy. Ještě je před námi sice dost úkolů, ale je reálné je stihnout do léta a připravit tak školu k otevření na začátku školního roku 2017/18.

Zde je v příloze dokument, který popisuje současný stav:

Brána 0217.pdf (1025557)

Celý článek

Nové horizonty

Jeden zářící bod, který v tomto projektu vidím, je otevření školky v září 2012. Takže vlastně září září :-))

Ovšem než dojdeme k tomuto bodu, trochu se usaďme v reálné situaci.

Brzy objednáme okna a dveře, v lednu začneme s elektroinstalací, potom přijdou omítky, topení (celá školka má mít podlahovku), podlahy, obklady, montáže různých panelů a vybavení včetně sanitárního. A fasáda by také měla přijít zjara na řadu.

Jakmile zima zeslábne a vykoukne víc sluníčko, budeme bourat garáž a přístřešek (nejdříve to vše musíme vyklidit) a čekají nás zemní práce kolem domu, chodníčky, trávník, hřiště pro MŠ, oplocení a vše, co s tím souvisí.

Přátelé, kdo se umíte modlit, modlete se za nás, ať to dobře zvládneme. Kdo máte ochotu nějak pomoci, přijďte nám pomoct. Kdo máte nějaké peníze, které byste byli ochotní poskytnout na tuto práci, budeme moc rádi, protože je momentálně obzvlášť hodně potřebujeme. Číslo účtu je v kontaktech. Variabilní číslo můžete napsat 340, což popisné číslo Centra Brána.

Celý článek

Rekapitulace

Kalendářní rok se nám chýlí ke konci, packá zejma je na krku a my se ohlížíme, co jsme letos zvládli.

Vstupní přístavba je postavena, zastropena, uvnitř jsou hotové podkladní betony, dokončují se příčky, rozvod odpadů a vodoinstalace.

Zvládli jsme nové přípojky vody, kanalizace a plyn až do plynoměrné budky na hranici pozemku.

Je to skvělé, že jsme takto pokročili. Díky všem řemeslníkům i brigádníkům.

 

Celý článek