Rekapitulace

Kalendářní rok se nám chýlí ke konci, packá zejma je na krku a my se ohlížíme, co jsme letos zvládli.

Vstupní přístavba je postavena, zastropena, uvnitř jsou hotové podkladní betony, dokončují se příčky, rozvod odpadů a vodoinstalace.

Zvládli jsme nové přípojky vody, kanalizace a plyn až do plynoměrné budky na hranici pozemku.

Je to skvělé, že jsme takto pokročili. Díky všem řemeslníkům i brigádníkům.