3. prosince 2022 od 16 hodin ve velkém sále hotelu Centrál na Masarykově náměstí 18, v Nové Pace proběhla další aukce.

Výtěžek aukce byl cílen na podporu vybavení pro úplně novou školu Mistrovská střední.

Děkujeme velice všem, kdo se zúčastnili osobně nebo na dálku. Těch dvacet pět tisíc zase pomůže do dalšího vybavení.

Budeme se těšit na další aukci, včas dáme vědět.