2011

Vraťme se alespoň stručně k roku 2010:

  • Probíhala příprava projektové dokumentace. Z důvodu, že vůči územnímu rozhodnutí bylo jedním účastníkem řízení podáno odvolání, bylo hodně dbáno na to, aby tentokrát nebylo co napadnout a netáhlo se eventuelní odvolání dlouhou dobu.
  • Naše partnerská firma ADW přislíbila podpořit zaplacení projektové dokumentace způsobem, že každou darovanou korunu od soukromých dárců zpětinásobí.
  • Tento příslib povzbudil opravdu mnohé dárce, kteří radostně přispívali různými částkami.
  • Pořádali jsme různé brigády na přípravu objektu ke stavbě.
  • Sháněli jsme různé možnosti, kde získat dotaci na realizaci tohoto projektu. Dosud jsme nenašli.
  • Již na podzim jsme vnímali, že je potřeba, aby se věc pohnula kupředu. Musíme nějak začít. Bůh nás jasně povzbuzoval, že se máme na něho spolehnout a dělat nové konkrétní kroky.

Začátkem roku 2011

jsme nově aktivizovali realizační tým (RT), rozdělili projekt na dvě fáze a rozhodli, že tu první menší fázi započneme, co nejdříve bude možné. Je to rekonstrukce původní obytné části budovy, kde v přízemí budou dvě učebny mateřské školy po 15 dětech s kompletním zázemím. Finanční náklady na tuto první fázi jsou projektanty odhadnuty na 2.693.000 Kč. RT si rozdělil úkoly, aby bylo vše dobře připravováno a zajištěno. Jen tu finanční částku prý nikdo z nich v polštáři zašitou nemá :-)

Dovolte mi malou vsuvku: Při vyklízení keramičky jsme našli také spořící prasátka. Udělali jsme jim nový popis „Brána“ a nabídli různým společenstvím Jednoty bratrské, kde by byli ochotni na náš projekt něco nasbírat. Letos nás velmi překvapili choceňáci rekordní prasátkovou částkou 4.970,- Kč.

Když v únoru přišla školní inspekce zkontrolovat naše školské zařízení Brána, s velkým povděkem kvitovala, že již příští září (2012) chceme mateřkou školu přesunout do nových, větších, a k tomuto účelu přímo vybudovaných prostor. Vůbec celý náš projekt je nadchl a byli povzbuzeni naší vizí.

Stavební projekt byl předán stavebnímu úřadu ke schválení a stavebnímu povolení.

V únoru jsme již začali podnikat jasné kroky v úpravách nemovitosti s očekáváním brzkého stavebního povolení. Otloukání omítek, některé instalace, vytýčení sítí pro nové přípojky, úpravy podlah a další. Náš Jan založil akci „Bourání školy“ na portálu „Co nás baví“, kde naši přátelé hlasovali pro tento projekt, a vyhráli jsme 8 tis. Kč
na zakoupení ochranných pomůcek pro naše brigádníky – tehdy konkrétně přijela mládež z Turnova.

Vstoupili jsme odvážně do řešení některých souvislostí projektu ve víře, že naše vize půjde dál. Například jsme nechali vyrobit veliký banner s informací o realizaci projektu a vyvěsili ho na štítovou stěnu, vyrobili jsme nové propagační materiály a další.

No, naše radost na chviličku ochabla, když jsme se dozvěděli, že jeden z účastníků stavebního řízení (stejně jako v územním řízení) se odvolal. Rozzlobilo mne, že v dnešní době jsou úřady povinny zabývat se různými iracionálními důvody a předávat odvolání na krajský úřad, atd. To, co vypadalo racionálně, již bylo vypořádáno v územním rozhodnutí anebo bylo v projektové dokumentaci jasně vyřešeno. Z toho důvodu jsme ukončili stavební řízení a obrátili se na autorizovaného stavebního inspektora, který celou agendu od samého počátku prostudoval, označil námitky odvolatele za neodůvodněné a vydal nám 11. 7. 2011 certifikát. Stavební úřad následně už jen vydal kartu „Stavba povolena“. Huráá!

Na pořad přišla otázka, jaká firma bude stavět? Z hlediska toho, že zatím nemáme žádnou dotaci ani zaručený pravidelný přísun peněz - jen drobné dárce, rozhodli jsme se využít nabídky jedné certifikované osoby a s ní založit živnostenský list přímo na Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace. Tak jsme se stali stavební firmou.

Každé léto pořádáme dvoutýdenní tábor pro děti. Po takové akci by to chtělo dovolenou. Letos k nám však už následující den přijela skupina 45 mladých lidí na tzv. Servis projekt. Poskytli jsme jim celou naši sborovou budovu k ubytování, stravování i zábavě. A bylo veselo. Několik dnů věnovali práci na Centru Brána – bourali, kopali, otloukali, demontovali, nosili, uklízeli,… Zbourali mimo jiné i jistý symbol bývalé hrnčírny 12 m vysoký komín – to byla taková specialita pro odvážné. Technické služby nám k tomu ochotně zapůjčily výsuvný žebřík.

Nyní již nastoupili různí řemeslníci a pokračují v odborné práci. Máme novou přípojku vodovodní i kanalizační. Jsme vděčni za ty, kdo nám levně seženou materiál anebo stroje. Také jsme vděční za každého brigádníka, který pomůže, kde je třeba.

Stále ještě máme na prodej stovky sádrových forem, které nabízíme keramickým dílnám k levnému odkoupení. Víte-li o nějaké takové dílně, dejte jim, prosím, o nás vědět.

Když se ohlížím zpět, jednoznačně vidím, že naše rozhodnutí na počátku roku bylo dobré a že jsme vykročili správným směrem.

Děkuji těm, kdo zdarma pomáhají, kdo nás povzbuzují, ochotným dárcům i těm, kdo se rozhodují vstoupit s námi do partnerského vztahu a hlubší spolupráce.

Málem bych zapomněl na jednu důležitou věc:

Rok 2010 měl ještě jedno specifikum. Jako rodina jsme se rozhodli opustit služební byt v domě Jednoty bratrské a rekonstruovali jsme koupený starý dům. Dalo to taky dost práce, ale hlavní byl cíl: v září 2010 v bývalém bytě začne pracovat rozrůstající se škola. Bylo to velmi napínavé z různých důvodů, které nebudu rozvádět, ale podařilo se. Pro další prostory jsme dostali schválení hasičů, hygieny i Města. Protože jsme však přibrali další žáky do základní školy, potřebovali jsme na MŠMT navýšit letos i celkovou kapacitu základní školy. Proto jsme na jaře podávali žádost o navýšení kapacity na 52 žáků včetně školní družiny a školní jídelny (navýšení jsme dostali). Když na počátku srpna naši školu navštívila krajská hygienička a schválila vše, posléze řekla: „Pane Čančíku, ale už to tady, prosím vás, víc dál nenavyšujte.“ A já jsem jí opravdu upřímně odpověděl: „Ne, už nechci. My se chceme přestěhovat do nového!“

Takže přátelé, počítejte každopádně s tím, že vás budeme zvát začátkem září 2012 na slavnostní zahájení provozu nově zrekonstruovaného objektu mateřské školy v Centru Brána, Heřmanická 340, 509 01 Nová Paka.