Dny radosti

Vstoupili jsme do nového roku a jak je u nás zvykem, hned 2. ledna jsme si "losovali Hesla".

Pro naše společenství jsme dostali tyto verše:

Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit.  Žalm 118, 24 (B21)

Ježíš mu řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, chci dnes být tvým hostem.“ Zacheus slezl, jak nejrychleji uměl, a plný radosti si odváděl Ježíše domů.  Lukáš 19, 5–6 (SNC)

Každý náš den je velikým darem od Hospodina, ať se děje, co se děje. Když jsme vděční a žijeme v důvěře v Boží moc, tak můžeme zažívat velikou radost, protože najednou vnímáme velké Boží činy úplně jinak a do hloubky. Vidíme i to, co jsme dříve neviděli. Nejzásadnější pro naše životy je setkání s živým Ježíšem Kristem. Stejně jako onen Zacheus, i my jsme naplňováni radostí z Jeho odpuštění, laskavého přijetí a inspirace do nastávajících dnů.

Díky Pane, že dnes i zítra je den radosti!