Dotace

Od listopadu do konce ledna 2012 jsme měli čas na přípravu žádosti o dotaci do ROP NUTS II - Severovýchod, oblast 2.2 rozvoj měst.

Stihli jsme zpracovat všechny dokumenty. Bylo jich nemálo. Někdy mne ten úřední šimel opravdu zlobí, ale co s tím?

Žádost je podána pod názvem "Brána - regenerace brownfieldu pro základní školu". Toto kolo se netýká mateřských škol. Tak jsme rádi, že jsme se stavbou MŠ začali již v minulém roce, i když stavíme bez dotace z drobných darů.

Je to opravdu zázrak, že stále stavíme. Stále se objevují lidé, kteří nás radostně podpoří nějakou částkou. Věříme, že to tak bude i nadále.