Dotace

Mnozí víte, že jsme v lednu tohoto roku podávali žádost o dotaci z ROP NUTS II - Severovýchod, oblast 2.2 - rozvoj měst. Žádost byla nazvána Brána - regenerace brownfieldu pro základní školu. Podmínky v tomto kole byly oproti minulému hodně zúžené, takže mnoho z toho, co bychom chtěli do žádosti zahrnout, nebylo možné. Prošli jsme postupně různým hodnocením, až ke konečné výběrové komisi. Ta ale vybrala jiných devět projektů. Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Jsme tedy velice rádi, že jsme se vloni rozhodli nečekat na dotace a zahájili první etapu stavby - mateřskou školu.

Nyní jsme v období dokončování a posledního srpna chystáme slavnostní otevření zbrusu nové mateřské školy Brána na novém místě.

Další etapa základní školy bude následovat a věříme, že i když je to etapa větší a náročnější, s pomocí vás všech ji zvládneme.

Opravdu jsme moc vděčni každému, kdo s námi vstoupil do spolupráce ať finančním darem, výrobkem nebo jinou pomocí.