Get Together 2019

Od 27. do 29. září se již podruhé v Nové Pace sejdou mladí ze sborů Jednoty bratrské ke svému obvyklému podzimnímu setkání jménem Get Together, letos s mottem „Na cestě". „Cestovat" budou jako obvykle mezi dobrovolnickou prací všude tam, kde bude zrovna potřeba, a mezi biblickým vyučováním při společných programech. Při nich se budou mládežníci zabývat zážitkem dvou Ježíšových učedníků z cesty do Emaus (Lk 24, 13–33), kdy bude cílem povzbudit novou generaci k rozvíjení přátelství a sounáležitosti v církvi, k aktivitě a hloubce duchovního života, k touze naslouchat Ježíši a učit se mu rozumět.

Mladí budou ubytovaní ve škole Brána, sborovém domě a v hotelu Centrál, kde bude probíhat i společný program. Přestože je v sobotu svátek, bude mládež ve skupinách pomáhat na různých místech jak na veřejnosti, při Technických službách, tak i různým organizacím nebo jednotlivcům. Organizaci zajišťuje naše společenství ve spolupráci s dalšími vedoucími z Jednoty bratrské v ČR.