GT

Možná už to znáte, možná ne. Už potřetí jsme v Nové Pace ve dnech 14.-26. 9. hostili setkání mládeže Jednoty bratrské ze všech jejích českých a moravských sborů pod názvem GT - Get together - jít spolu. Téma setkání bylo "Dědictví". Ti, kdo jsou Kristovi, kdo Ho milují a následují, jsou Jeho dědici. Tedy On nás má jako své dědictví a také my jsme Jeho dědici a skrze něj dostáváme i zemi za dědictví.

Tato setkání jsou zaměřena na vzájemné poznání se mezi sebou, na duchovní povzbuzení, ale také i na praktickou pomoc. To znamená, že dopředu byly domluveny bezplatné brigády na mnoha místech nejen v Nové Pace, ale i v okolních obcích. Pracovalo se na ulicích, v lese, na domech, zahradách, stavbách, natírání střech nebo mytí oken a podobně. Jsme za to moc vděční. Přejeme našim mladým, aby rostli ve víře, v píli a odvaze do nových věcí, a aby viděli to dědictví co nejvíce i prakticky.