Hrubá pouť

Toto je naprostá novinka našeho společenství, kterou jsme nikdy neplánovali.

Naskytla se nám příležitost mít na novopacké pouti stánek. Vše to začalo založením Novopacké pražírny kávy ORBIS. Lada Včeláková nás přizvala do svého řemeslného stánku. Proto jsme vzali malý pražící stroj i kávovar a pražili jsme a vařili přímo na pouti. Připravili jsme i malé posezení. Výnos z této akce je věnován na podporu projektu BRÁNA - stavby základní školy.

Stejně nejlepší bylo to, že jsme mohli mluvit s mnoha lidmi - známými i neznámými.

Jsme vděční MKS a dalším, kdo nám v tom vyšli vstříc.