Karneval

Naše rodinné centrum mimo pravidelných setkání pořádá i některé výjimečné události. Nyní vás zveme na karneval.

Dopolední aktivita pro rodiče s dětmi 0-6 let
Program od 9:30 do 11:00
Dobrovolný příspěvek
Představení masek, taneční i volná zábava, občerstvení, vyrábě