Mateřská škola

Již je to jeden měsíc, co jsme zahájili provoz nové mateřské školy. Přesněji řečeno provoz školky Brána v nové budově.

Bylo to dokončení 1. etapy stavby/rekonstrukce bývalé hrnčírny. Trvala něco přes rok a udělali jsme v této etapě o hodně více, než jsme původně plánovali.

Dnes už zde máme plno dětí, které vedou tři učitelky.

Základní škola Brána přesunem mateřské školy do nového získala více prostoru a může pracovat zase ještě v lepším prostředí. Přesto jsou zde stále limity. Proto se těšíme, až se podaří zrealizovat druhou etapu stavby a i základní škola se přestěhuje do nového a budou obě složky našeho zařízení opět pohromadě.

Budete-li nám i nadále nakloněni svými dary a praktickou pomocí, budeme velmi rádi. Žehnáme každému štědrému dárci a věřte, že Bůh si také cení každého ochotného dárce. Vzniká tak kolem tohoto díla specifická skupina Božích milovaných.

Přispět můžete na náš účet - viz kontakty. Také vám rádi vystavíme potvrzení o daru anebo sepíšeme darovací smlouvu.

Děkujeme za váš zájem.

 

Pokud byste si chtěli o mateřské škole přečíst něco v regionálním tisku, podívejte se na odkaz případně i na tento.