Mezinárodní příměstský tábor

Na základě spolupráce s firmou Suchánek - Walraven se nám otevřely kontakty s novými lidmi v Holandsku a přišel nápad i na společný mládežnický pobyt.

Myšlenka se stala skutečností a ve dnech 18. - 24.8. 2013 v Nové Pace probíhá setkání mladých lidí dvou zemí, kteří spolu tráví čas v aktivitách hudebních, sportovních, hrají hry, navštěvují české domácnosti, odhalují a předávájí některá česká specifika a také pracují na stavbě základní školy Brána. Je to pro všechny velké zbohacení a proces zdokonalování v mezinárodní komunikaci, zejména v používání angličtiny.

Díky všem vedoucím, organizátorům i prostředníkům, kteří tuto akci zprostředkovali.