Mistrovská střední

Než se přiblížil konec měsíce září, podařilo se nám zpracovat žádost o rozšíření naší školy Brána o střední stupeň vzdělávání. Podali jsme ji na Královéhradecký kraj a nyní se modlíme, aby se tam našli lidé moudří a spravedliví a nedělali této žádosti komplikace. Jsme přesvědčeni, že české řemeslo potřebuje posílit. "Pracovat rukama" není žádná ostuda. Kdo to umí, má být na co hrdý. I v dnešní době je mnoho dospělých, kteří mají maturity a diplomy a později se obrací k řemeslu, které je tak potřebné a přitom mizející. Naším přáním je otevřít k 1. 9. 2022 obor Instalatér.

Modlete se s námi.