Neděle jinak

V něděli 17. 5. nebude běžné ranní shromáždění, nýbrž v odpoledních hodinách, tedy od 16 hodin v MKS si budeme spolu se základní a mateřskou školou Brána připomínat (trochu opožděně) Den matek. Minulý týden tam totiž měli plno, tak až nyní.

Zveme celé rodiny na pestrý program, který děti připravily.