New Generation

Naše spřátelená kyjevská škola New Generation, která pracovala v Nové Pace ve vlastních pronajatých prostorech více než jeden rok, bude v červnu končit svoji činnost. Nemálo Ukrajinských rodin se, vzdor hrozbě náletů na Kyjev, rozhodlo vrátit do svého domova. Škola NG využívá v Kyjevě budovu, která má sklepy sloužící, jako kryt, proto může každodenně vyučovat děti, které při zaznění sirén ovšem musí zmizet v krytu. Ale může pracovat i ve sklepě. Je to pro ně velmi náročné, ale doma je doma.

Skupina dětí pobývajících v Nové Pace se ztenčila, a proto od září se budou vzdělávat už jen v Bráně (dosud zvládly absolvovat obojí).

Nyní tedy chtějí pracovníci NG poděkovat všem zainteresovaným lidem. Přikládám pozvánku do bývalé administrativní budovy (vchod brankou v plotě ze spojovací cestičky mezi ulicemi Pražská a Svobody).