Oslavy 120 let - přednáška

Naše společenství v tomto roce slaví své 120. narozeniny. To není málo. My si toho velice ceníme, že nás náš Pán Bůh do dnešního dne zachoval a že se o nás stará a žehná nám ve všem díle. Proto jsme se rozhodli ke vší té běžné práci, kterou konáme, uspořádat dvě akce. Tou první je přednáška ThMgr. Jana Klase, biskupa Jednoty bratrské na téma: "Žerotín a Budovec, bratrští šlechtici, kteří nám mají stále co říci."

Přednáška se koná 6. listopadu od 18 hodin v modlitebně (sále) Jednoty bratrské na naší adrese. Vstup je volný pro kohokoli.