Povzbuzení

Maličko se ohlédnu:

Období příprav na Vánoce bylo tentokrát zbohaceno mnoha ne běžnými starostmi. Jednak tím, že jsme v roce 2011 začali stavbu centra Brána a pak také tím, že v adventu byly vypsány nějaké dotační programy a my jsme se rozhodli je využít.

V předvánočním týdnu bylo potřeba vyřídit ještě několik faktur a náš sborový účet se zásadně ztenčil. Zastavili jsme nakupování věcí, které nebyly nezbytně nutné. Přesto najednou nebylo na některé faktury. Mrzelo mne to, protože mi je z duše odporná nemoc dnešní doby: NEPLATIČISMUS.

Samozřejmě, že jsme se ve společenství modlili za další nové zdroje, vyhledávali každou korunu anebo sami vyhrábli aspoň nějakou drobnou úsporu. Opravdu to nebylo snadné.

Ale Bůh je věrný a povzbudil i některé lidi odjinud, kteří nevěděli o naší situaci, někteří ano, a tak jsme do konce kalendářního roku mohli ještě zaplatit potřebných asi 90 tis.Kč. Tak se najednou seběhlo několik částek, že se chystáme v brzké době vybrat definitivně firmu na výrobu oken a věřím, že než okna dojdou, bude i na zaplacení. Mezitím však musíme platit i další řemeslníky a podobně, takže dobrodružství pokračuje.

Děkujeme upřímně všem dárcům, kteří podpořili naše dílo. Věříme, že s námi zůstanete i nadále. 

Na závěr chci jako jeden vzorek ukázat dar přišlý v obálce od jedné naší kamarádky vdovy z Kanady. Podívejte se: