Přenos do Rozhlasu

V neděli 11. 8. 2013 nás opět navštívili pracovníci Českého rozhlasu a zajistili přímý přenos z našeho shromáždění.

Potěšily nás mnohé reakce našich posluchačů a děkujeme za ně.

Nebylo to pro nás úplně snadné uprostřed prázdnin, ale mohu říct, že i tak jsme si to nakonec "užili" a překonali i určitou trému. Máme radost z Pána Ježíše i z toho, že o Něm můžeme veřejně mluvit a zpívat.

Pokud byste si chtěli poslechnout záznam pořadu, zde se dá stáhnout.