Registrace

Vážení přátelé!

Velmi rád sdílám radostnou zprávu, že v pondělí 21. 2. 2022 jsme obdrželi potvrzení, že MŠMT vyhovělo naší žádosti o registraci MISTROVSKÉ STŘEDNÍ školy při základní a mateřské škole Brána.

Nyní pokračujeme dále v přípravách na zahájení výuky 1. 9. 2022. Přípravný tým je stále v akci a vše probíhá podle plánu.

Stále zatím máme ještě volná místa pro šikovné chlapce, mohou se hlásit.

Děkujeme našemu Bohu za sílu a veškerou přízeň.