Velikonoce

Velikonoce jsou největší svátky naší křesťanské společnosti. Připomínáme si, jak Pán Ježíš Kristus dobrovolně trpěl, aby odčinil naše hříchy a dal nám možnost vstoupit do vztahu s Bohem, komunikovat s Ním a být Jeho dětmi a spolupracovníky. To je obrovská výsada i výzva. Smrt už nemá poslední slovo. Bůh je Pánem věčnosti a dává nám naději do budoucnosti.

Na Velký pátek se sejdeme k pašijnímu shromáždění v 18 hodin Hotelu Centrál.

Nedělní shromáždění bude od 9 hodin spojeno se společnou slavnostní snídaní, na které se všichni podílíme.

Je zde otevřeno pro každého, přijďte.