ADW

Největší poděkování patří po Pánu Bohu naší spřátelené firmě ADW, která s námi procházela celým projektem a podpořila nás neobvyklými dary. Právě i v závěru naší stavby nám poskytli dar dvou mil.Kč, takže jsme mohli realizovat všechny potřebné věci k dokončení projektu.

Ano, byl to Bůh, který Duchem svatým na počátku promluvil do jejich srdce, aby nás podpořili a pomohli nám svými vydělanými penězi naplnit Boží záměr v Nové Pace.

Věříme, že se to podařilo a daří, a že v dalším rozvoji a růstu se bude Boží záměr dále naplňovat.