Aktuality

Přednáška

Stále se množí otázky - vyřčené i některé v hloubi našich úvah: co si počít s těmi našimi dětmi????

Pokud se někdy jako rodiče zamyslíme nad svou výchovou nebo i jen nad vlastními příklady svého jednání, řekneme si: co takhle mohu ty svoje děti vůbec naučit a k čemu je dovést?

Proto jsme pozvali hosta velmi zkušeného, který se bude těmito tématy hlouběji zabývat a určitě z toho vzejdou pro nás dobré podněty.

Celý článek

Hesla Jednoty bratrské

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ
ROK 2013 - ČESKY JIŽ 140 ROČNÍK


NABÍZÍME:

- Hesla klasická 44,- Kč
- Hesla s diářem 75,- Kč


Objednávky

hesla@jbcr.info
nebo na tel. 484 843 731

Celý článek

Základní otázky života - KURZY ALFA

Existuje život po životě? Pod tímto názvem proběhla ve čtvrtek 11. 10. ve velkém sále MKS beseda s Janem Boštíkem.

Vyprávěl o svém prožitku klinické smrti a o tom, jak se mu dal poznat Pán Ježíš skrz obrovskou lásku.

Celé vyprávění bylo proloženo humorem jemu vlastním, takže u "vážného" tématu jsme se také hodně nasmáli.

 

Pokud se náhodou na někoho nedostalo s otázkou anebo se v něm teprve nějaké objevují, nevadí, protože jsme připravili platformu, kde se o takovýchto a jiných dalších otázkách bude brzy diskutovat.

Jsou to "KURZY ALFA".

Zde nejsou žádné otázky pokládány za hloupé a můžeme o nich společně mluvit.

Jste srdečně zváni. Máte-li zájem, prosíme přihlaste se nám.

Celý článek

Mateřská škola

Již je to jeden měsíc, co jsme zahájili provoz nové mateřské školy. Přesněji řečeno provoz školky Brána v nové budově.

Bylo to dokončení 1. etapy stavby/rekonstrukce bývalé hrnčírny. Trvala něco přes rok a udělali jsme v této etapě o hodně více, než jsme původně plánovali.

Dnes už zde máme plno dětí, které vedou tři učitelky.

Základní škola Brána přesunem mateřské školy do nového získala více prostoru a může pracovat zase ještě v lepším prostředí. Přesto jsou zde stále limity. Proto se těšíme, až se podaří zrealizovat druhou etapu stavby a i základní škola se přestěhuje do nového a budou obě složky našeho zařízení opět pohromadě.

Budete-li nám i nadále nakloněni svými dary a praktickou pomocí, budeme velmi rádi. Žehnáme každému štědrému dárci a věřte, že Bůh si také cení každého ochotného dárce. Vzniká tak kolem tohoto díla specifická skupina Božích milovaných.

Přispět můžete na náš účet - viz kontakty. Také vám rádi vystavíme potvrzení o daru anebo sepíšeme darovací smlouvu.

Děkujeme za váš zájem.

 

Pokud byste si chtěli o mateřské škole přečíst něco v regionálním tisku, podívejte se na odkaz případně i na tento.

Celý článek

ČR 2 - přímý přenos

V neděli 30. 9. 2012 nás po roce opět navštívili pracovníci Českého rozhlasu 2 a zajistili přímý přenos našich bohoslužeb. Už před osmou hodinou technický tým chystal veškerou aparaturu. Naše hudební skupinka dělala zvukovou zkoušku. Pak jsme si dali několik důležitých technických informací a už jsme jen čekali na červené světlo, které následující hodinu nastartuje.

Když si dnes poslouchám záznam, cítím, že přítomnost Ducha svatého nakonec převážila trému, která v takovýchto situacích přicházívá.

Chcete-li si i vy poslechnout tento zaznam, klikněte na jeden anebo druhý odkaz a můžete nechat na sebe působit Boží lásku, která nás samotné tolik potešuje.

Celý článek

Den vděčnosti

Dnes jsme udělali výjimku a po třech letech jsme se jako společenství opět sešli v "keramičce", dnes již mateřské škole Brána.

Oproti předešlému setkání jsme tentokrát neseděli na bývalých policích a sádrových formách v oprýskané prostoře, ale na kobercích a židlích v krásné učebně mateřinky. Je to obrovský rozdíl a připomínali jsme si ten veliký zázrak, že Bůh nám dal tuto první etapu stavby dokončit.

Podívejte se do fotogalerie.

Nutno podotknout, že před pátečním slavnostním otevřením je potřeba ještě něco dokončit a vylepšit. I tuto sobotu se zde sešlo spousta ochotných lidí, kteří udělali velký kus práce.

Díky všem, věřím, že všichni z toho máme radost.

Celý článek

Slavnostní otevření

Málokomu se chce věřit, že jsme dospěli do finále první fáze stavby a dokončujeme mateřskou školu Brána.

Máme již za sebou hygienickou a hasičskou kontrolu i kolaudaci, nové zařízení je již zapsáno na MŠMT v rejstříku škol.

Díky všem, kdo se na tomto díle podíleli finančními dary anebo různou nezištnou pomocí. Díky Bohu za otevřená srdce.

Taky jsme rádi, že "dobří lidé ještě nevymřeli".

Pokud můžete, přijďte to s námi oslavit.

 

Celý článek

Service project 2012

Prázdniny - to je čas mnoha atypických aktivit.

Pro nás letošní prázdniny jsou hodně pracovní. První týden příprava na akci Service projekt, druhý týden akce sama, mezitím příprava na dětský tábor, poté hned dva týdny tábor pro 60 dětí, po táboře likvidace všeho a úklid, a hned zase práce na stavbě,....

Ale podívejte se na

záznam z uvedené akce. Stojí to za podívání. Asi 35 mladých lidí přijelo na pobyt v naší sborové budově a zároveň nám brigádnicky pomoci se stavbou. Udělal se zase obrovský kus práce. Moc díky všem.

Celý článek

Dotace

Mnozí víte, že jsme v lednu tohoto roku podávali žádost o dotaci z ROP NUTS II - Severovýchod, oblast 2.2 - rozvoj měst. Žádost byla nazvána Brána - regenerace brownfieldu pro základní školu. Podmínky v tomto kole byly oproti minulému hodně zúžené, takže mnoho z toho, co bychom chtěli do žádosti zahrnout, nebylo možné. Prošli jsme postupně různým hodnocením, až ke konečné výběrové komisi. Ta ale vybrala jiných devět projektů. Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Jsme tedy velice rádi, že jsme se vloni rozhodli nečekat na dotace a zahájili první etapu stavby - mateřskou školu.

Nyní jsme v období dokončování a posledního srpna chystáme slavnostní otevření zbrusu nové mateřské školy Brána na novém místě.

Další etapa základní školy bude následovat a věříme, že i když je to etapa větší a náročnější, s pomocí vás všech ji zvládneme.

Opravdu jsme moc vděčni každému, kdo s námi vstoupil do spolupráce ať finančním darem, výrobkem nebo jinou pomocí.

Celý článek

Mateřská škola Brána

Stále více lidí se zajímá a vyptává: Jak pokračuje stavba mateřské školy?

Nejlepší je, když je mohu osobně provést a ukázat jim, kam jsme již pokročili, ale ne vždy je to možné, tak vyprávím.

Povím i Vám na netu. Už toho není moc.

V současné době máme vše postaveno, vymalováno, ještě pár nátěrů zbývá dokončit. Obkládáme stěny sociálního zařízení, topíme do podlahy, aby dokonale vyschla dříve než se bude pokládat lino. Potřebujeme ještě osadit svítidla, nainstalovat akustické stropní panely, osadit sanitární vybavení, všechny dveře, nábytek, dekorace, zprovoznit techniku. Pracuje se na zateplení a zaizolování střechy přístavby, připravuje se dětské hřiště (opěrné gabiony jsou postaveny), dokončíme oplocení, připravujeme stavbu chodníků a zpevněných ploch, budeme zateplovat stěny budovy, obkládat podezdívku, zabezpečíme vedlejší stavbu.

Tak to je přibližně vše, co se týká stavby, abychom mohli kolaudovat.

Už máme zapsané děti do obou učeben mateřské školy, personál se připravuje a my se těšíme na okamžik, kdy 31. srpna slavnostně celé zařízení otevřeme a pak už se tam budeme pilně venovat našim ratolestem (ve spolupráci s rodiči), aby nám dobře rostly - k radosti rodičů, naší, celé společnosti i Pána Boha.

Nezapomeňte přijít na otevření!

Celý článek