Aktuality

Další nabídka Alfy

Chceme vás pozvat na opravdu zajímavá a milá setkání při rozhovorech nad patnácti různými tématy. Neváhejte!

Tato pozvánka se týká prvního úvodního večera a pak pokračujeme dále.

Celý článek

Dny radosti

Vstoupili jsme do nového roku a jak je u nás zvykem, hned 2. ledna jsme si "losovali Hesla".

Pro naše společenství jsme dostali tyto verše:

Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit.  Žalm 118, 24 (B21)

Ježíš mu řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, chci dnes být tvým hostem.“ Zacheus slezl, jak nejrychleji uměl, a plný radosti si odváděl Ježíše domů.  Lukáš 19, 5–6 (SNC)

Každý náš den je velikým darem od Hospodina, ať se děje, co se děje. Když jsme vděční a žijeme v důvěře v Boží moc, tak můžeme zažívat velikou radost, protože najednou vnímáme velké Boží činy úplně jinak a do hloubky. Vidíme i to, co jsme dříve neviděli. Nejzásadnější pro naše životy je setkání s živým Ježíšem Kristem. Stejně jako onen Zacheus, i my jsme naplňováni radostí z Jeho odpuštění, laskavého přijetí a inspirace do nastávajících dnů.

Díky Pane, že dnes i zítra je den radosti!

Celý článek

Bulletin

Milí čtenáři Jbulletinu,

vyšlo nové číslo našeho časopisu, poslední v tomto roce. Posíláme Vám malý souhrn toho, co se v něm dočtete:

Jbulletin můžete objednávat na adrese https://www.vydavatelstvijb.cz/brozury/jbulletin

Časopis si můžete zakoupit i na našich nedělních shromážděních.

Celý článek

Kurzy Alfa

Nevím, jestli slovo kurzy je právě to nejvýstižnější?

Určitě to jsou setkání lidí, kteří se nebojí povídat o netradičních anebo i trochu opomíjených tématech života. Lidí, kteří jsou schopni naslouchat i názorům jiných lidí, aniž by je přesvědčovali, že oni mají právě pravdu.

Mojí zkušeností je, že pravdu si musí každý najít. Je skvělé debatovat, diskutovat, hledat zdroje, ale každý se nakonec musí vždycky sám rozhodnout, jakou cestou v životě půjde.

A přesně o tom je Alfa.

Další "kurz" začne 21. 11. od 17 hodin v Café Centrál na Masarykově náměstí č. 18, Nová Paka.

Myslíme také na to, že někdy se chtějí kurzu zúčastnit rodiče od malých dětí. Proto je zde možnost využít prostory rodinného centra Céčko v téže budově, kde se o vaše děti postarají zkušení pedagogové. Ale potřebujeme, abyste nám dopředu dali vědět, že o to máte zájem a jestli těch dětí máte hodně nebo málo :-)

Neváhejte a přijďte povídat. Odhoďte obavy, předsudky a stud.

Prosíme, abyste nám dali vědět na náš kontakt, že se chystáte přijít.

Těšíme se na vás.

Celý článek

Mistrovská střední

Než se přiblížil konec měsíce září, podařilo se nám zpracovat žádost o rozšíření naší školy Brána o střední stupeň vzdělávání. Podali jsme ji na Královéhradecký kraj a nyní se modlíme, aby se tam našli lidé moudří a spravedliví a nedělali této žádosti komplikace. Jsme přesvědčeni, že české řemeslo potřebuje posílit. "Pracovat rukama" není žádná ostuda. Kdo to umí, má být na co hrdý. I v dnešní době je mnoho dospělých, kteří mají maturity a diplomy a později se obrací k řemeslu, které je tak potřebné a přitom mizející. Naším přáním je otevřít k 1. 9. 2022 obor Instalatér.

Modlete se s námi.

Celý článek

GT

Možná už to znáte, možná ne. Už potřetí jsme v Nové Pace ve dnech 14.-26. 9. hostili setkání mládeže Jednoty bratrské ze všech jejích českých a moravských sborů pod názvem GT - Get together - jít spolu. Téma setkání bylo "Dědictví". Ti, kdo jsou Kristovi, kdo Ho milují a následují, jsou Jeho dědici. Tedy On nás má jako své dědictví a také my jsme Jeho dědici a skrze něj dostáváme i zemi za dědictví.

Tato setkání jsou zaměřena na vzájemné poznání se mezi sebou, na duchovní povzbuzení, ale také i na praktickou pomoc. To znamená, že dopředu byly domluveny bezplatné brigády na mnoha místech nejen v Nové Pace, ale i v okolních obcích. Pracovalo se na ulicích, v lese, na domech, zahradách, stavbách, natírání střech nebo mytí oken a podobně. Jsme za to moc vděční. Přejeme našim mladým, aby rostli ve víře, v píli a odvaze do nových věcí, a aby viděli to dědictví co nejvíce i prakticky.

Celý článek

Nová škola

Někteří už to zaslechli nebo někde četli!

Od 1. září 2022 budeme otevírat střední školu. Nejdříve začneme učebním oborem Instalatér.

Už nyní máme několik zájemců o tento obor, ale stále je ještě dost volných míst, proto tuto informaci předáváme dále a když nám ji pomůžete šířit, budeme moc rádi. Pro zájemce z větší dálky otevřeme domov mládeže, kde se mohou ubytovat.

Bližší informace najdete na našich nových stránkách "Mistrovská střední".

Celý článek

Rozhlas Vltava

12. září nás zase navštíví přenosový tým Českého rozhlasu stanice Vltava a bude od 9 hodin přenášet naše shromáždění do éteru. Tak se k nám můžete připojit buď osobně anebo poslechem rádia. Pokud osobně, přijďte včas.

Těšíme se na vás

Celý článek

Posun

V neděli 6. 6. 2021 bude začínat nedělní shromáždění až v 10 hodin a bude mít specifický charakter.

Celý článek

Mistrovská střední

V Nové Pace už řadu let běží naše základní a mateřská škola BRÁNA. Cítíme ale, že nazrál čas, abychom uskutečnili náš dávný navazující sen — tím snem je rozběhnout k základní škole ještě střední školu, nyní konkrétně křesťanské učiliště.

Další informace o vývoji školy si můžete přečíst zde.

Můžete navštívit nové stránky naší školy.

Věříme, že bezpečné křesťanské učiliště má smysl.

Celý článek

Konečně zase spolu

Je to skvělé, že od 2. května se zase můžeme scházet všichni společně. Takže v 9 hodin ve velkém sále hotelu Centrál.

Přijďte

Celý článek

Podpořili nás

Město Nová Paka

a mnoho různých jednotlivců.
 
Chcete-li se přidat a podpořit celé toto dílo, můžete použít tento kód: