Aktuality

Změna!!!

Milí přátelé! Během prázdnin se mezi námi objevují různé návštěvy z jiných společenství a těší nás to.

Ale pozor, jelikož opravujeme okna ve velkém sále hotelu Centrál, bude shromáždění 16. a 23. 8. přesunuto do staré sborové budovy na adrese našeho sídla. 30. 8. máme společnou párty v Lužanech u Benešů od 10 hodin. To znamená, že se v Centrálu sejdeme až 6. září.

Díky všem za spolupráci na díle. Každý je vítán.

Přeji krásný zbytek léta a vytrvejte v modlitebním nasazení, protože modlitba spravedlivého má velikou moc. Ať vás Boží Slovo stále více inspiruje.

Celý článek

Rozhlas

V neděli 31. května budou naše bohoslužby opět živě přenášeny prostřednictvím Českého rozhlasu, stanice Vltava od 9 do 10 hodin. Nalaďte si!

Celý článek

Bohoslužby změna

Milí přátelé!

Všichni dobře víte, co se děje ohledně koronaviru a následných opatření ke scházení maximálně do 30 lidí. Proto i my ochotně reagujeme a regulujeme naše aktivity.

Zrušili jsme naše veřejné nedělní shromáždění - stalo se neveřejným!

Znamená to, že v hotelu Cetrál žádná bohoslužba do odvolání nebude, ale budeme z naší modlitebny s minimálním počtem lidí přenášet v neděli od 9 hodin prostřednictvím Facebooku nebo Youtube. Prosím, abyste nechodil nikdo, s kým nejsem dopředu domluven. Museli bychom vás poslat domů.

Upozorňuji, že přímý přenos do ČR 22. 3. byl z hlediska současné situace zrušen!

Prosím vás, abyste všechna ta opatření brali vážně, chovali se obezřetně a byli moudří ve všem jednání. Chráníme tím sebe i jiné.

Bohdan Čančík

Celý článek

Alfa

Nedávno jsme ukončili podzimní kurz Alfa a chceme vás pozvat na zakončení, které je zároveň i určitým představením Alfy pro další zájemce. Přijďte se nechat inspirovat a povzbudit.

Celý článek

aukce za dveřmi

Aukce na podporu školy Brána je za dveřmi. Pokud vás nějaké dílo zaujalo a nemůžete se z vážných důvodů dostavit, nezoufejte. Můžete se s námi spojit předem a domluvit se na telefonické účasti na dražbě konkrétního předmětu anebo nám dopředu sdělte maximální cenu, za jakou byste chtěli předmět koupit a pověřený člověk vás při dražbě zastoupí. Musíme ale předem dohodnout všechny detaily. Ozvěte se včas.

Celý článek

Oslavy 120 let - slavnostní večer

Druhou akcí oslav 120. narozenin našeho společenství je slavnostní večer za přítomnosti významných hostů a s kulturním programem 13. listopadu od 19 hodin ve velkém sále hotelu Centrál.

Celý článek

Oslavy 120 let - přednáška

Naše společenství v tomto roce slaví své 120. narozeniny. To není málo. My si toho velice ceníme, že nás náš Pán Bůh do dnešního dne zachoval a že se o nás stará a žehná nám ve všem díle. Proto jsme se rozhodli ke vší té běžné práci, kterou konáme, uspořádat dvě akce. Tou první je přednáška ThMgr. Jana Klase, biskupa Jednoty bratrské na téma: "Žerotín a Budovec, bratrští šlechtici, kteří nám mají stále co říci."

Přednáška se koná 6. listopadu od 18 hodin v modlitebně (sále) Jednoty bratrské na naší adrese. Vstup je volný pro kohokoli.

Celý článek

Podpůrná aukce

Na naší nové škole je stále několik věcí, které potřebujeme "doladit", zatímco ještě splácíme půjčku. Usilujeme o realizaci "zelené střechy" a provětrávání učeben s rekuperací tepla. Proto pokračujeme v aukcích, které napomohou urychlení tohoto procesu. Děkujeme vám všem, kdo si přijdete vybrat a zakoupit nějaké dílo nebo předmět (třeba jako dárek pro někoho k Vánocům). Anebo přijďte se aspoň podívat, jak zajímavě taková aukce probíhá. Můžete si všechny předměty před zahájením aukce dobře prohlédnout na místě mezi 14. a 16. hodinou.

Celý článek

Kurz Alfa

Zveme vás na další sérii debatních večerů, které začínají 6. 10. 2019 v 17 hodin v Café Centrál a pokračují každou neděli ve stejném čase až do 15. 12.

Celý článek

Get Together 2019

Od 27. do 29. září se již podruhé v Nové Pace sejdou mladí ze sborů Jednoty bratrské ke svému obvyklému podzimnímu setkání jménem Get Together, letos s mottem „Na cestě". „Cestovat" budou jako obvykle mezi dobrovolnickou prací všude tam, kde bude zrovna potřeba, a mezi biblickým vyučováním při společných programech. Při nich se budou mládežníci zabývat zážitkem dvou Ježíšových učedníků z cesty do Emaus (Lk 24, 13–33), kdy bude cílem povzbudit novou generaci k rozvíjení přátelství a sounáležitosti v církvi, k aktivitě a hloubce duchovního života, k touze naslouchat Ježíši a učit se mu rozumět.

Mladí budou ubytovaní ve škole Brána, sborovém domě a v hotelu Centrál, kde bude probíhat i společný program. Přestože je v sobotu svátek, bude mládež ve skupinách pomáhat na různých místech jak na veřejnosti, při Technických službách, tak i různým organizacím nebo jednotlivcům. Organizaci zajišťuje naše společenství ve spolupráci s dalšími vedoucími z Jednoty bratrské v ČR.

Celý článek

Párty

V neděli 1. 9. nebude pravidelné shromáždění v hotelu Centrál, ale sejdeme se všichni i s přáteli od 15 hodin v Lužanech u Benešů, něco opečeme, pojíme, popovídáme. Kdo se můžete přidat, spojte se s námi, abyste mohli dorazit také.

Celý článek

Podpořili nás

Město Nová Paka

a mnoho různých jednotlivců.
 
Chcete-li se přidat a podpořit celé toto dílo, můžete použít tento kód: